Chả Cá Phan Thiết nạo tay ướp sẵn vị (kg) – Kho tổng Thiên Long

Chả Cá Phan Thiết nạo tay ướp sẵn vị (kg)

140,000

Danh mục: